Zde najdete vše důležité, co byste měli před uzavřením pojištění vědět.

Informace pro zákazníky

Spolupracujeme s:

Informace k pojištění

Zájemce a pojistník může obdržet další informace týkající se sjednávaného pojištění na internetových stránkách zprostředkovatele či pojistitele, případně může zasílat dotazy na elektronickou adresu zprostředkovatele: pojistovani@seznam.cz.

Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat zprostředkovatele i pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění.

Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnými podmínkami a příslušnými smluvními ujednáními. V těchto dokumentech je uvedena i podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně o pojistné smlouvě.

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Uzavřená pojistná smlouva je pojistitelem archivována, a to nejméně po dobu možného plnění závazků z ní plynoucích. Pojistník má právo kdykoliv během této doby pojistnou smlouvu na vyžádání od pojistitele obdržet.

Zavolejte nebo přijďte na pobočku a vše společně vyřídíme.

Kdo jsme?

Jsme česká společnost zaměstnávající pracovníky se zkušenostmi v celém spektru nabídky pojišťovacího trhu.

Firma je zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací agent ze dne 26. června 2005 pod číslem 018038PA. Tuto registraci lze ověřit na internetové adrese dohledu ČNB.

KVANAPO, s.r.o. = kvalitní pojištění pro Vás

IČ: 016 79 503 

Rok založení: 2013 

 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (oddíl C, vložka 56419).

Firma je zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako podřízený pojišťovací zprocesovatel.

Jednatelka

Iva Kantorová
pojistovani@seznam.cz
+420 776 321 864

Prohlášení o nezávislosti

Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá přímý ani nepřímý podíl větší než 10 % na hlasovacích právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy.

Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy, nemá na jeho kapitálu a hlasovacích právech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10 %.

Kontakt

Kontaktujte nás a pojďme probrat, které pojištění by pro Vás dávalo největší smysl. 

Zavolejte

Zavolejte nám a pojďmě to společně probrat.

Přijďte na pobočku

Přijďte si s námi promluvit osobně.

776 321 864

Každý všední den od 8:00 do 15:00.